Georg Dimcevski

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Han har bidratt med idé, litteratursøk, litteraturutvelgelse og utarbeiding og revisjon av manus, med spesiell vekt på diagnostikk, endoskopi og indremedisin.

Georg Dimcevski (f. 1966) er ph.d., spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer og seksjonsoverlege. Han er også førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og leder for Norsk interessegruppe for pancreassykdommer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Georg Dimcevski
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media