Geir Stray Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Stray Andreassen

Sverre Løken, Geir Stray Andreassen
10.10.2001
Vi takker for interessante kommentarer til vår artikkel. Vi er enig i at man må være tilbakeholden med å trekke konklusjoner fra en retrospektiv studie. Det er mulig at vår konklusjon burde vært mer...
Sverre Løken, Geir Stray Andreassen
10.09.2001
Mediale lårhalsbrudd behandles alltid operativt med lukket reposisjon og skruefiksasjon eller protese. Skruefiksasjon kan gi senere komplikasjoner i form av osteosyntesesvikt, pseudartrose og...