Geir A. Skjeret

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir A. Skjeret

Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Geir A. Skjeret, John Ivar Brevik
09.02.2006
Stadig flere barn får grunnstønad og/eller hjelpestønad. I 1993 mottok 2,3 % av barn i alderen 0 – 15 år slik stønad ( 1 ), mens andelen i 2004 var økt til 4,0 % (O. Thune, Rikstrygdeverket,...