Geir Ringstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: gringsta@ous-hf.no

Nevroradiologisk seksjon

Oslo universitetssykehus

Geir Ringstad er ph.d., spesialist i radiologi og overlege.

Artikler av Geir Ringstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media