Geir Ringstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Ringstad

Geir Ringstad, Per Kristian Eide
07.01.2020
This brain MRI was taken 24 hours after lumbar puncture and intrathecal injection of an MRI contrast agent (0.5 ml gadobutrol). The patient was undergoing tests in the neurosurgical department owing...
Geir Ringstad, Per Kristian Eide
06.01.2020
Dette MR-bildet av hjernen er tatt av en pasient 24 timer etter lumbalt innstikk og intratekal injeksjon av et MR-kontrastmiddel (0,5 ml gadobutrol). Pasienten var under utredning ved nevrokirurgisk...
Radek Frič, Geir Ringstad, Per Kristian Eide
11.06.2019
Chiari-malformasjon betegner en patologisk kaudal ektopi av lillehjernetonsiller under nivå med foramen magnum. Det er flere typer av tilstanden, hvorav type 1 er den vanligste. Den gir ofte få eller...
Anette Huuse Farmen, Geir Ringstad, Emilia Kerty
06.12.2016
Ved idiopatisk intrakranial hypertensjon er det økt intrakranialt trykk uten romoppfyllende sykdomsprosesser, sinusvenetrombose eller affiserte hjernehinner. Tilstanden er forbundet med overvekt,...
Geir Ringstad, Henrik Holmquist, Knut Brabrand, Trond Mogens Aaløkken, Truls Hauge
25.05.2006
Bruk av computertomografi (CT) for dedikert diagnostikk av kreft og polypper i tykktarm ble først beskrevet i 1994 ( 1 ) og er siden kjent som virtuell koloskopi, CT-koloskopi og den mest presise...
Monika Mochol, Karina Berg, Øyvind Midtvedt, Geir Ringstad, Emilia Kerty
01.07.2014
En kvinne i 40-årene ble innlagt ved universitetssykehus med to ukers sykehistorie med økende hodepine, gangvansker og nedsatt allmenntilstand. Hun hadde mange års sykehistorie med uveitter og...