Geir J. Braathen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir J. Braathen

Helle Høyer, Øyvind L. Busk, Øystein L. Holla, Linda Strand, Michael B. Russell, Camilla F. Skjelbred, Geir J. Braathen
03.11.2015
DNA sequencing is used to read the nucleotide sequence in all or part of an organism’s genetic material. The method «next-generation sequencing» (NGS) has revolutionised the speed and capacity of DNA...
Øystein L. Holla, Øyvind L. Busk, Kristian Tveten, Hilde T. Hilmarsen, Linda Strand, Helle Høyer, Anette Bakken, Camilla F. Skjelbred, Geir J. Braathen
03.11.2015
New technology is causing ground-breaking changes in genetic diagnostics. The new DNA-sequencing technology, referred to variously as next-generation sequencing, high-throughput sequencing and large-...
Antje Herrmann, Geir J. Braathen, Michael Bjørn Russell
11.08.2005
En rekke nevrologiske tilstander som episodiske ataksier, epilepsi og familiær hemiplegisk migrene er paroksystiske ( 1 - 2 ). Sykdommene kan være forårsaket av mutasjoner i nevronale ionekanaler som...
Jeanette Koht, Geir J. Braathen, Dirk Neubert, Michael Bjørn Russell
11.08.2005
Cerebrale kavernøse malformasjoner er vaskulære forandringer med abnormt forstørrede kapillærer i sentralnervesystemet ( 1 - 3 ). Lesjonene kan være lokalisert i hele sentralnervesystemet, men er...
Helle Høyer, Øyvind L. Busk, Øystein L. Holla, Linda Strand, Michael B. Russell, Camilla F. Skjelbred, Geir J. Braathen
03.11.2015
DNA-sekvensering brukes til å lese nukleotidsekvensen i hele eller deler av arvematerialet til en organisme. Metoden dypsekvensering (next-generation sequencing) har revolusjonert DNA-sekvenseringens...
Øystein L. Holla, Øyvind L. Busk, Kristian Tveten, Hilde T. Hilmarsen, Linda Strand, Helle Høyer, Anette Bakken, Camilla F. Skjelbred, Geir J. Braathen
03.11.2015
Ny teknologi fører nå til banebrytende endringer i genetisk diagnostikk. Den nye DNA-sekvenseringsteknologien, omtalt som blant annet dypsekvensering, høykapasitetssekvensering og storskala DNA-...