Geir Hellemo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Hellemo

Geir Hellemo
22.08.2017
When I as a theologian write about health, it is for a very specific reason. I have become seriously ill. In my encounters with various aspects of the health services I have had some thoughts –...
Geir Hellemo
21.08.2017
Når jeg som er teolog skriver om helse, har det en bestemt grunn. Jeg er blitt alvorlig syk. I møtene med ulike sider av helsevesenet har jeg gjort meg noen tanker – ettertanker som vedkommer flere...