Geir Hafsahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Hafsahl

Øystein Mathisen, Eric Dorenberg, Bjørn Edwin, Ivar Gladhaug, Geir Hafsahl, Ola Røkke
01.01.2009
Indikasjoner og resultater etter leverreseksjon ved Rikshospitalet ble for noen år siden presentert for Tidsskriftets lesere ( 1 ). I de senere år er mulighetene for kirurgisk fjerning av maligne...
Guttorm Jenssen, Staal Hatlinghus, Geir Hafsahl, Lars Olaf Holmen, Tor Gjølberg
18.12.2003
Intervensjonsradiologi kan defineres som medisinsk behandling der man bruker bildediagnostiske metoder og utrustning til veiledning ved minimalt invasive operative inngrep. Seldingers metode ( 1 )...
Kirsten Krohg-Sørensen, Hans Rostad*, Odd R. Geiran, Geir Hafsahl, Erik Fosse
30.01.2002
Endovaskulær stentgraftbehandling av abdominale aortaaneurismer ble første gang gjennomført i 1991 (1), og i Norge ved Regionsykehuset i Trondheim i 1995 (2). I løpet av 1995/96 ble metoden etablert...