Geir Haaland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Haaland

Kirsten Irene Stordal, Atle Roness, Geir Haaland, Kjell Johansen, Dag Hagemann Søvik, Jan Wimpelmann
28.08.2003
Ikke alle leger synes å være godt nok rustet til å møte de menneskelige utfordringene i yrket. En oversiktsartikkel indikerer overhyppighet av stress og depressive symptomer blant leger ( 1 ), og...