Geir Godager

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Godager

Hans Olav Melberg, Geir Godager, Fredrik Alexander Gregersen
23.04.2013
Several international studies show that a considerable proportion of health expenses are spent on treatment in the final phase of life, but the estimates vary greatly ( 1  –  6 ). Some of this...
Geir Godager
07.02.2012
Det er vanlig å oppsummere statistikk ved å presentere for eksempel gjennomsnitt og varians (spredning). Jeg viser i denne artikkelen, med henvisningsrater som eksempel, at slike mål kan ha svært...
Hans Olav Melberg, Geir Godager, Fredrik Alexander Gregersen
23.04.2013
Flere internasjonale studier viser at en betydelig andel av utgiftene i helsevesenet går til behandling i livets sluttfase, men anslagene varierer mye ( 1  –  6 ). Noe av bakgrunnen for denne...