Geir Fladseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Geir Fladseth (f. 1970)

arbeider som yrkeshygieniker i konsulentselskapet Occupational Hygienene Solutions AS (Ohs), som er en del av Proactima-konsernet. Er for tiden innleid i Shell som yrkeshygieniker i drift for Ormen Lange og Draugen, samt yrkeshygieniker for Umoe Restaurant Group. Jobbet i perioden 1997 – 2007 ved Statens arbeidsmiljøinstiutt, gikk i november 2007 over til Ohs, hvor han jobber fremdeles.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Occupational Hygiene Solutions

Artikler av Geir Fladseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media