Geir Christian Enli Mordal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Christian Enli Mordal

Geir Christian Enli Mordal, Clara Hammarström, Tina Namtvedt
22.11.2016
En diabetiker i 40-årene med ulcerøs kolitt utviklet forstørrede tårekjertler, nyresvikt og bilaterale lungeforandringer. Det viste seg at han hadde en diagnose som er en fellesnevner for flere...
Geir Christian Enli Mordal, Karen Roksund Hov, Johannes Lagethon Bjørnstad, Nina Knutrud Meidell
17.04.2012
En mann ble innlagt som øyeblikkelig hjelp med diagnosene synkope og hypotensjon. Ved ankomst i akuttmottaket ble han vurdert som indremedisinsk pasient. Det viste seg imidlertid at diagnosen var en...
Geir Christian Enli Mordal, Krystina Parker, Tina Namtvedt
25.03.2014
En nyretransplantert mann i 50-årene utviklet et B-cellelymfom og startet cellegiftbehandling mot dette. Etter fjerde kur fikk han produktiv hoste og det ble målt svingende temperatur. Utredningen...