Per G. Lund-Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per G. Lund-Larsen

Lise Lund Håheim, Ingar Holme, Anne Johanne Søgaard, Per G. Lund-Larsen
07.09.2006
Oslo-undersøkelsen 1972/73 var en studie om forebygging og epidemiologiske aspekter ved hjerte- og karsykdom blant menn i alderen 20 – 49 år. Resultatene fra denne undersøkelsen ( 1 ) bidro til å gi...
Per G. Lund-Larsen
08.01.2004
Statens helseundersøkelser (SHUS) sluttet i all stillhet å eksistere per 1. januar 2003. Denne særegne statlige institusjonen ble 59 år gammel. Restene av SHUS ble fusjonert med Folkehelsa og andre...