G. Cecilie Alfsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av G. Cecilie Alfsen

G. Cecilie Alfsen, Ying Chen, Hanne Kähler, Ida Rashida Khan Bukholm
20.12.2016
The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) is a government agency subordinate to the Ministry of Health and Care Services. The agency processes claims for compensation submitted by...
G. Cecilie Alfsen, Ying Chen, Hanne Kähler, Ida Rashida Khan Bukholm
20.12.2016
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Etaten behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feil ved diagnose...
G. Cecilie Alfsen, Jan Mæhlen
24.01.2012
Mortality statistics are essential for monitoring public health. To ensure that these statistics are of good quality, the doctors need to emphasise correct completion of the death certificate and...
G. Cecilie Alfsen, Lotte Hernæs
10.12.2013
A hundred years have passed since women in Norway were granted the right to vote. At that time the lives of women were not only characterised by the lack of political co-determination; the lack of...
G. Cecilie Alfsen, Christian Lycke Ellingsen, Lotte Hernæs
10.12.2013
«According to the preliminary investigation by the local police, the child is said to have been born on Friday the 14th of this month between 11 and 12 at night. The child’s body was found in the bed...
G. Cecilie Alfsen, Lars Gustav Lyckander
09.04.2013
The regulations for entering information on death certificates have been determined by the World Health Organization (WHO) and are used worldwide ( 1 ). This notwithstanding, the completion of the...
G. Cecilie Alfsen
09.04.2013
Norwegian legislation refers to two types of autopsies: forensic post mortem, which is undertaken at the request of the police, and clinical autopsy, in Norway called hospital autopsy, which is...
G. Cecilie Alfsen, Ivar Nordrum, Nils Petter Aardal, Ingunn Stefansson, Roger Bjugn, Elin Mortensen
10.06.2000
Deretter ventet vi på landsstyremøtet. Da kommer det vel en bombe av et strategiforslag fra den politiske ledelsen, tenkte vi forventningsfullt. Men der fikk vi bare en orientering og beroligende...
G. Cecilie Alfsen, Lars Gustav Lyckander, Anne Wenche Lindboe, Helge Svaar
11.03.2010
Når pasienter dør, har legene en unik rolle. De skal ikke bare etter beste evne angi dødsårsak og dermed kvalitetssikre diagnostikk og behandling, de skal også melde fra om bivirkninger og mulige...
G. Cecilie Alfsen
26.08.2010
Dårlig kvalitetssikring av data i norske helseregistre gir et usikkert grunnlag for helsepolitiske beslutninger og medisinsk overvåking av befolkningen I kjølvannet av Hjernevask-programmene på NRK...
G. Cecilie Alfsen
03.06.2010
Men først må vi patologer skjerpe oss, vi som har mishandlet denne siste legeundersøkelsen på en måte som gjør at Anders Svare i sin kronikk i Tidsskriftet tror at sykehusobduksjoner er til for...
G. Cecilie Alfsen, Jan Mæhlen
24.01.2012
Dødsårsaksstatistikken er viktig for overvåking av folkehelsen. God kvalitet på denne statistikken krever at legene vektlegger korrekt utfylling av dødsmeldingen og at de har forståelse for årsaken...
G. Cecilie Alfsen, Lotte Hernæs
10.12.2013
Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Den gang var kvinners liv ikke bare preget av manglende politisk medbestemmelse. Manglende tilgang på prevensjon og kontroll over egne svangerskap...
G. Cecilie Alfsen, Christian Lycke Ellingsen, Lotte Hernæs
10.12.2013
«Af lensmandens forundersökelse hengik det, at barnet skulde være födt fredagen af 14de samme maaned om aftenen 11 – 12. Barneliket blev fundet i sengen hos moren af Jan OE og Josef HE, der af sine...
G. Cecilie Alfsen
09.04.2013
Det norske lovverket omtaler to typer obduksjon: rettslig likundersøkelse, som foretas etter begjæring fra politiet, og såkalt sykehusobduksjon, som gjøres av medisinske...
G. Cecilie Alfsen, Lars Gustav Lyckander
09.04.2013
Regelverket for oppsett av dødsårsak i dødsmeldinger er fastsatt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og benyttes over hele verden ( 1 ). Likevel byr utfyllingen på problemer, både fordi leger fyller...
G. Cecilie Alfsen
09.04.2013
Det norske lovverket omtaler to typer obduksjon: rettslig likundersøkelse, som foretas etter begjæring fra politiet, og såkalt sykehusobduksjon, som gjøres av medisinske...
G. Cecilie Alfsen
25.08.2015
Brejnebøl, Mathias Willadsen Patologisk atlas 138 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2014. Pris DKK 250 ISBN 978-87-7749-713-1 Undertegnede har tidligere hatt glede av patologibøkene Almen...