Frode Manstad-Hulaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frode Manstad-Hulaas

Frode Manstad-Hulaas, Martin Herje
17.09.2018
En kvinne med slagsymptomer fikk utført mekanisk trombektomi. Hun gjenvant raskt habituell tilstand, og ved MR av hodet senere samme dag kunne det ikke påvises infarkter. En kvinne i 50-årene fikk...
Frode Manstad-Hulaas, Geir Arne Tangen
28.01.2014
In a female patient given a stent-graft repair to treat an abdominal aortic aneurysm, a retrograde blood flow arose via collateral vessels through two lumbar arteries and in between the aortic wall...
Frode Manstad-Hulaas, Geir Arne Tangen
28.01.2014
Hos en kvinne behandlet med stentgraft for et abdominalt aortaaneurisme oppsto det via kollateraler retrograd blodstrøm gjennom to lumbalarterier og inn mellom aortaveggen og stentgraftet. CT-...