Frode Lerang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frode Lerang

Bjørn Moum, Truls Hauge, Frode Lerang, Per Sandvei, Magne Henriksen, Torkil Pettersen
30.11.2001
Pasienter med akutte blødningstilstander i øvre mage-tarm-kanal utgjør en betydelig del av øyeblikkelig hjelp-pasienter ved kirurgiske og medisinske avdelinger. Insidensen er ca. 100 per 100 000...
Truls Hauge, Bjørn Moum, Per Sandvei, Frode Lerang, Per Ravneng
10.05.2000
Koagulasjon i forbindelse med endoskopi har i hovedsak bestått i mono- og bipolar elektrokoagulasjon. Ved noen større avdelinger anvendes også laser. Argonplasma-koagulasjon innebærer...
Jan G. Hatlebakk, Frode Lerang, Bjørn Moum
25.03.2010
Helge Waldum fremsetter en rekke udokumenterte påstander i Tidsskriftet nr. 21/2009 vedrørende protonpumpehemmere ( 1 ). Hans innlegg er unyansert og vil bidra til å skape frykt og mistillit til...