Frode Kolstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrokirurgisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Frode Kolstad er spesialist i nevrokirurgi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Frode Kolstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media