Frode Helgetun Krogh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Allmennmedisinsk forskningsenhet (eksternt tilknyttet)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

NTNU

Han har bidratt til alle deler av arbeidet med artikkelen.

Frode Helgetun Krogh er sivilingeniør og Master of Petroleum Business Engineering.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Frode Helgetun Krogh
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media