Fredrik Niclas Piro

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik Niclas Piro

Fredrik Niclas Piro, Dag W. Aksnes
19.08.2014
Et kjennetegn ved den vitenskapelige publikasjonen er at den inneholder referanser til tidligere vitenskapelig litteratur. Disse referansene viser hvilke metoder, teorier, empiriske funn etc. som den...
Fredrik Niclas Piro
11.08.2015
Antallet doktorgradsprosjekter gjennomført i helseforetakene er mer enn doblet i perioden 2006 – 14. Universitetssykehusene står for et klart flertall av disse, men de andre helseforetakenes bidrag...