Fosse G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fosse G

Fosse G, Jøsendal O
10.04.1997
Sammendrag Kommunalavdeling Helse- og Sosiale tjenester i Bergen kommune nedsatte i 1994 en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmålet om å innføre fastlegeordningen. Som et ledd i utredningsarbeidet...