Finn Gjertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finn Gjertsen

Grethe Helen Bøe Lilleeng, Knut Joachim Berg, Finn Gjertsen, Erik Andrew
19.04.2007
Akutt forgiftning er et vesentlig helseproblem. Antall forgiftninger med terapeutiske og biologiske midler, ikke medregnet alkohol- og narkotikaforgiftninger, er blitt brukt som et indirekte mål på...
Ebba Wergeland, Finn Gjertsen, Johan Lund
14.05.2009
Pålitelig skadestatistikk er en forutsetning for skadeforebyggende arbeid. Arbeidsskadedødsfall brukes internasjonalt som indikator for risikonivået i arbeidslivet ( 1 , 2 ). I Norge offentliggjør...
Finn Gjertsen
30.10.2002
Den offentlige registrering av dødsfall i Norge går tilbake til 1685, da sokneprestene ble pålagt å føre oversikt over fødsler, vigsler og dødsfall som de fikk kjennskap til (1, 2). På 1700-tallet...
Finn Gjertsen
10.03.2000
Landsdekkende statistikk over dødsårsaker går tilbake til midten av forrige århundre (1 – 3). For dødsfall som var forårsaket av ulykkeshendelse eller vold finnes det landsdekkende statistikk fra...