Finn Egil Tønnessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finn Egil Tønnessen

Stig Heskestad, Finn Egil Tønnessen
17.04.2012
Values form an implicit basis of the personal encounter between patient and doctor. The equal value of all humans, irrespective of their characteristics and achievements, cannot be taken for granted...
Stig Heskestad, Finn Egil Tønnessen
17.04.2012
Verdier danner et underforstått grunnlag i det personlige møte mellom pasient og lege. At alle mennesker har samme verdi, uavhengig av egenskaper og prestasjoner, er ingen selvfølge. Det kan ikke...