Even Sundal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Even Sundal

Even Sundal
21.10.2004
I Tidsskriftet nr. 16/2004 besvarte Pfizer ( 1 ) kritikk fra Eivind Aakhus ( 2 ) vedrørende bruk av Zeldox hos eldre, demente pasienter med atferdsforstyrrelser. Pfizer henviste til sitt brev til...
Atle Skattebøl, Gry Bratten, Dag Solbu, Even Sundal, Karen Marie Ulshagen, Einar Wibe
30.04.2003
Vi håper at Jarle Aarbakke & Knut Rasmussens artikkel Medikamentell terapi i Tidsskriftet nr. 4/2003 ( 1 ) ikke er representativ for den jevne norske leges kunnskaper om legemiddelindustrien...
Even Sundal
30.06.2001
I Tidsskriftet nr. 13/2001 har Inggard Lereim en lederartikkel om nasjonalt og internasjonalt antidopingarbeid (1). I artikkelen refereres det flere ganger til syntetisk erytropoietin, noe som ikke...