Eva Sigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Sigstad

Åse Tangerud, Eva Sigstad, Kristin Holgersen Fagerlid, Trond Harder Paulsen, Ingrid Norheim
04.09.2020
Thyroid nodules are common. As a result of increased use of diagnostic imaging, more nodules are detected as incidental findings. The great majority of them are benign and need no treatment...
Åse Tangerud, Eva Sigstad, Kristin Holgersen Fagerlid, Trond Harder Paulsen, Ingrid Norheim
03.09.2020
Knuter i tyreoidea er vanlig. Ved økt bruk av bildediagnostikk påvises flere knuter som tilfeldige funn. De aller fleste er benigne og trenger ingen behandling. Systematisk ultralydundersøkelse...
Eva Sigstad, Krystyna Kotanska Grøholt, Kjersti Jørgensen, Astrid Stormorken, Henrik Stenwig Li
06.06.2017
When patients have symptoms stemming from different organ systems, several specialists will often be involved in their treatment. Interdisciplinary thinking may be crucial for early diagnosis and...
Eva Sigstad, Krystyna Kotanska Grøholt, Kjersti Jørgensen, Astrid Stormorken, Henrik Stenwig Li
06.06.2017
Hos pasienter med symptomer fra ulike organsystemer vil ofte ulike spesialister være involvert i behandlingen. En tverrfaglig tankegang kan være helt avgjørende for tidlig diagnostikk og livreddende...
Aasmund Berner, Eva Sigstad, Wenche Reed, Bjørn Risberg
12.06.2003
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform hos kvinner. I Norge var det 2 367 nye tilfeller i 1999, og hver 11. kvinne vil utvikle brystkreft. Flere enn 50 % av premenopausale og en høy prosentdel...
Inger Nina Farstad, Anna Bofin, Anne Kristin Goplen, Kjell H. Kjellevold, Ivar Nordrum*, Eva Sigstad, Ole Didrik Lærum
10.06.2000
Den makroskopiske patologi har lange tradisjoner og ble gradvis utviklet etter at obduksjoner ble vanlige, omtrent fra renessansen. Arbeider av italieneren Giovanni Batista Morgagni (1682 – 1771) var...