Eva Sigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for patologi

Klinikk for laboratoriemedisin

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hun har bidratt med idé til artikkelen og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Eva Sigstad er ph.d., spesialist i patologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Eva Sigstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media