Eva Sævold*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Sævold*

Maria Andenes*, Eva Sævold*, Silja Torvik Griffiths, Eivind Sirnes
11.01.2021
En økende andel opiatavhengige i Norge behandles i dag i legemiddelassistert rehabilitering med substitusjon med metadon eller buprenorfin ( 1 ). Årlig fødes 30–60 barn av kvinner som har fått slik...