Eva Merete Male Davidsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Merete Male Davidsen

Eva Albertsen Malt, Renate Charlotte Dahl, Trine Marie Haugsand, Ingebjørg H. Ulvestad, Nina Merete Emilsen, Børre Hansen, Yon Eduin Galezo Cardenas, Rolf Olof Skøld, Anne Tove Berge Thorsen, Eva Merete Male Davidsen
05.02.2013
Down syndrome is the most frequently occurring chromosomal abnormality in humans, and in 2010 there were 69 live births of infants with Down syndrome in Norway (1.1 of 1 000 live births) ( 1 ). The...
Eva Albertsen Malt, Renate Charlotte Dahl, Trine Marie Haugsand, Ingebjørg H. Ulvestad, Nina Merete Emilsen, Børre Hansen, Yon Eduin Galezo Cardenas, Rolf Olof Skøld, Anne Tove Berge Thorsen, Eva Merete Male Davidsen
05.02.2013
Downs syndrom er det hyppigst forekommende kromosomavviket hos mennesker, og i 2010 ble det født 69 levende barn med Downs syndrom i Norge (1,1 av 1 000 levende fødte) ( 1 ). Syndromet skyldes...