Eva Meling Ødegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Meling Ødegaard

Gorm Pihl-Jensen, Eva Meling Ødegaard, Karoline Skogen, Øystein Kalsnes Jørstad, Trygve Holmøy
10.06.2021
A woman in her forties presented with subacute onset of unilateral blurred vision with pain upon eye movement. Although findings from MRI and cerebrospinal fluid analysis were typical of...
Gorm Pihl-Jensen, Eva Meling Ødegaard, Karoline Skogen, Øystein Kalsnes Jørstad, Trygve Holmøy
03.06.2021
En kvinne i 40-årene utviklet subakutt, ensidig tåkesyn samt smerter ved øyebevegelse. Til tross for at karakteristiske MR- og spinalvæskefunn var forenlig med demyeliniserende sykdom, ble...
Thora Elisabet Jonsdottir, Eva Meling Ødegaard, Øystein Kalsnes Jørstad
12.11.2020
Esterman-programmet bør ikke brukes for å avgjøre om synsfeltkravene til førerkort er oppfylt. Synskravene til førerkort legger spesiell vekt på synsstyrke og synsfelt. De norske kravene er de samme...
Eva Meling Ødegaard, Øystein Kalsnes Jørstad, Emilia Kerty
10.08.2018
En gutt i tenårene mistet plutselig synet. Den tverrfaglige utredningen sto lenge fast, men etter hvert styrket responsen på en ny behandling mistanken om en spesifikk diagnose. Funnene på prøver for...