Eva Kirkhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Kirkhus

Kristin Ørstavik, Eva Kirkhus, Marielle Hovland
02.11.2020
Bildet viser kraftige leggmuskler hos en pasient med spinal muskelatrofi (SMA), en recessivt arvelig motornevronsykdom, som debuterte i voksen alder (SMA type 4). Pasienten fikk problemer med balanse...
Øyvind Midtvedt, Jan Tore Gran, Hanne Solheim, Eva Kirkhus, Signe Spetalen
14.10.2014
Vi takker professor Eivind Rødahl for gode kommentarer og innspill til vår kasuistikk om en pasient med Erdheim-Chesters sykdom. Rødahl etterlyser eventuell behandlingsrespons på vemurafenib (...
Øyvind Midtvedt, Jan Tore Gran, Hanne Solheim, Eva Kirkhus, Signe Spetalen
19.08.2014
En mann i 40-årene ble innlagt i revmatologisk avdeling med mistanke om systemsykdom. Han hadde i lengre tid hatt symptomer fra øynene, men utredning viste at flere organer var affisert. Mannen ble...