Espen Walderhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Walderhaug

Espen Walderhaug
02.06.2021
The government has proposed that the use of hard drugs should remain illegal but not treated as a criminal offence. The government’s proposal, Drug policy reform – from punishment to help...
Espen Walderhaug
26.05.2021
Regjeringen foreslår at bruk av sterke rusmidler skal være ulovlig, men ikke straffbart. Regjeringens forslag om Rusreform – fra straff til hjelp innebærer at samfunnets reaksjon på illegale...
Espen Walderhaug, Karl Johan Seim-Wikse, Asle Enger, Oleg Milin
23.09.2019
Polydrug use is common, and increases the risk of negative health effects ( 1 ). A study that investigated all (N = 194) overdose deaths in Norway in 2012 found an average of 4.9 different drugs per...
Espen Walderhaug, Karl Johan Seim-Wikse, Asle Enger, Oleg Milin
23.09.2019
Blandingsmisbruk er vanlig og øker risikoen for negative helseeffekter ( 1 ). En studie som undersøkte alle (N = 194) overdosedødsfallene i Norge i 2012, fant i gjennomsnitt 4,9 forskjellige...