Espen Movik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Movik

Anne Hilde Røsvik, Espen Movik, Magne Nylenna
18.11.2010
Hensikten med kliniske retningslinjer er å sørge for god og effektiv pasientbehandling, og retningslinjer produseres og benyttes i økende grad ( 1 ). Inkludering av pasientenes synspunkter og...