Espen Lindholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Lindholm

Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen
19.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1433–5. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1433 skal det stå: Mer enn 33 millioner mennesker i 235 land har per september 2020 blitt smittet av SARS-CoV-2 og har utviklet...
Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen
07.10.2020
Even patients with an initial mild course of COVID-19 report persistent symptoms, including chest pain, shortness of breath, headache and fatigue. Many have a reduced quality of life. We do not yet...
Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen
29.09.2020
Også pasienter med initialt mildt forløp av covid-19 rapporterer langvarige symptomer i form av blant annet brystsmerter, tungpustethet, hodepine og utmattelse. Mange har nedsatt livskvalitet. Vi har...
Knut Arvid Kirkebøen, Espen Lindholm, Johan Ræder
25.02.2010
«Anestesi» er avledet av gresk «an» = uten og «estesi» = fornemmelse. Denne definisjonen beskriver også hva vi ønsker å oppnå med moderne anestesi. Pasienten skal skjermes fra subjektivt ubehag og...