Ernst Omenaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ernst Omenaas

Ernst Omenaas
18.01.2007
Differensialdiagnostikk hos personer med nyoppståtte vanlige funn som feber, tung pust og bilaterale lungefortetninger er viktig både hos allmennleger og leger i spesialisthelsetjenesten. Anamnesen...
Ove Trond Humborstad, Ernst Omenaas, Amund Gulsvik
30.03.2001
Effekten av tiltak innenfor helsevesenet måles primært som endring i sykelighet og dødelighet. Vi har begrenset kunnskap om opplevelse av kvalitet på sykehustjenester hos pasienter med lungesykdom (1...
Ernst Omenaas
28.02.2000
I løpet av de siste ti år har man nasjonalt forsøkt å standardisere håndteringen av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom gjennom utarbeiding av retningslinjer (1). Retningslinjene er...