Erling Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erling Halvorsen

Jøran Hjelmesæth, Jens Kristoffer Hertel, Ane Hjetland Holt, Beate Benestad, Lars Thomas Seeberg, Morten Lindberg, Erling Halvorsen, Pétur Benedikt Júlíusson, Rune Sandbu, Samira Lekhal
09.11.2020
Morbid obesity in adolescents is associated with an increased risk of comorbidities, including non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes, cardiovascular disease, mental illness, and morbid...
Jøran Hjelmesæth, Jens Kristoffer Hertel, Ane Hjetland Holt, Beate Benestad, Lars Thomas Seeberg, Morten Lindberg, Erling Halvorsen, Pétur Benedikt Júlíusson, Rune Sandbu, Samira Lekhal
09.11.2020
Sykelig overvekt hos ungdom er assosiert med økt risiko for følgesykdommer som ikke-alkoholisk fettleversykdom, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdom, psykisk sykdom, sykelig overvekt i voksen alder...
Odd Mjåland, Eldar Normann, Erling Halvorsen, Svein Rynning
06.03.2003
Symptomgivende primær hyperparatyreoidisme behandles tradisjonelt med kirurgisk eksplorasjon av alle fire parathyreoideakjertler og fjerning av patologisk kjertelvev. Preoperativ kartlegging av...
Odd Mjåland*, Eldar Normann, Erling Halvorsen, Svein Rynning, Thore Egeland
06.01.2005
Primær hyperparatyreoidisme er en vanlig forekommende sykdom. Den er hyppigere hos kvinner og øker med alderen. Blant 5 000 kvinner i alderen 55 – 75 år undersøkt i forbindelse med mammografi fant...