Erling Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Radiologisk avdeling

Sykehuset i Vestfold

Han har bidratt med datainnsamling, analyse og tolking av data, revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Erling Halvorsen er overbioingeniør.

Artikler av Erling Halvorsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media