Per Erling Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Erling Dahl

Truls Myrmel, Per Erling Dahl, Ulf Aasebø, Roy Bremnes
01.04.2004
I Tidsskriftet nr. 3/2004 presenterer Hans Rostad og medarbeidere resultater ved kirurgisk behandling av lungekreft i Norge ( 1 ). Deler av presentasjonen og kommentarene i diskusjonen burde etter...
Per Erling Dahl, Lasse Andreassen
12.06.2003
I 1986 var 3,4 % av befolkningen over 80 år. Denne andelen forventes å øke til 4,5 % i 2005. Forventet gjenværende levetid for 80-åringer var i 1999 5,7 år for menn og 6,1 år for kvinner ( 1 ). I...
Per Erling Dahl, Kulbir Singh, Rolf Busund, Satish Kumar, Kjetil Andreassen, Line Eriksen, Liv-Hege Johnsen, Steinar Solberg
23.10.2003
Første stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme ble beskrevet i 1991 ( 1 ). Ingen randomiserte studier er gjort, men metoden synes å redusere mortalitet og morbiditet på kort sikt i forhold...
Erling Aarsæther, Øystein K. Moe, Per Erling Dahl, Rolf Busund
03.11.2005
Pasienter med sykdom i både precerebrale arterier og koronararterier har uttalt, generell karsykdom og er vanskelige å behandle. Prevalensen av carotisstenose hos pasienter som opereres med...
Rolf Hanoa, Per Erling Dahl
11.08.2005
Carotisstenose opptrer ofte sammen med koronarsykdom. Undersøkelse og behandling av carotisstenose må skje i et flerorganperspektiv Carotisstenose opptrer ofte sammen med annen organsykdom, særlig...