Erik Wist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Wist

Erik Wist
27.05.2019
Rune Blomhoff Mat mot kreft 208 s, tab, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2019. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2321-3 Det er en formidabel oppgave Rune Blomhoff har tatt på seg i denne boken. Han vil gi oss de...
Mette Kalager, Rolf Kåresen, Erik Wist
17.12.2009
Brystkreft er den hyppigste krefttypen hos kvinner i Norge. I 2006 fikk 2 673 kvinner og 14 menn brystkreft ( 1 ). Aldersstandardisert insidens av sykdommen er nesten blitt fordoblet siden 1960-årene...
Terje Risberg, Yngve Bremnes, Arne Kolstad, Harald Holte, Erik Wist, Olav Mella, Olbjørn Klepp
02.12.2004
Flere sykehus i USA har «Departments of Intergrative Medicine», hvor formålet er å tilby pasientene komplementære behandlingsformer med dokumentert lindrende og livskvalitetsforbedrende effekt, samt...
Erik Wist
20.06.2001
Jeg er glad for at Lars Tjemsland & Jon Arne Søreide er enig i at det i klinisk forskning er viktig å klargjøre hvorvidt en studiepopulasjon er selektert. Jeg var i tvil om de hadde selektert...
Haakon Melsom, Erik Wist
20.09.2001
De siste årene er det blitt økt interesse for palliativ medisin (1, 2). Innsats og effektivitet på dette området har vært gjenstand for norske offentlige utredninger (3, 4). Stortinget har sluttet...
Erik Wist
30.03.2001
I dette nummer av Tidsskriftet presenterer Tjemsland & Søreide data fra Rogaland som viser at for kvinner med brystkreft i stadium 1 og 2 spiller komorbiditet en meget vesentlig rolle for...
Jan Hysing, Erik Wist
15.11.2011
Improved diagnostics and treatment have increased breast cancer survival ( 1 ). At the same time, new surgical methods, including breast-conserving operations and sentinel lymph node technology offer...
Mette Kalager, Rolf Kåresen, Erik Wist
11.02.2010
Vi har valgt å studere brystkreftoverlevelse, og vi har tatt høyde for at forekomst og overlevelse av brystkreft påvirkes av mammografiscreening ved å ekskludere alle kvinner som ble invitert til...
Jan Hysing, Erik Wist
15.11.2011
Bedret diagnostikk og behandling har økt overlevelsen ved brystkreft ( 1 ). Samtidig har nye kirurgiske metoder, bl.a. brystbevarende operasjoner og vaktpostlymfeknuteteknikk, gitt bedret...