Per Erik Waaler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Erik Waaler

Pétur B. Júlíusson, Mathieu Roelants, Geir Egil Eide, Dag Moster, Anders Juul, Roland Hauspie, Per Erik Waaler, Robert Bjerknes
12.02.2009
Målinger av europeiske befolkningsgrupper har vist en langsom positiv trend i barns vekst – med en gradvis økning i slutthøyde på 0,3 – 3 cm for hver tiårsperiode ( 1  –  3 ). Denne utviklingen...
Pétur B. Júlíusson, Mathieu Roelants, Geir Egil Eide, Dag Moster, Anders Juul, Roland Hauspie, Per Erik Waaler, Robert Bjerknes
12.02.2009
Measurements of European populations have shown a slow, positive trend in children’s growth – with a gradual increase in final height by 0.3 – 3 cm for every decade ( 1  –  3 ). This development is...
Per Erik Waaler, Kristian Sommerfelt
07.10.2004
Fagfeltet barnenevrologi omfatter alle medfødte og ervervede misdannelser, sykdommer og funksjonsforstyrrelser i nervesystem og muskulatur. Kunnskaper om normal psykomotorisk utvikling og...