Erik A. Stene

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik A. Stene

Erik A. Stene
23.02.2006
Puig-Junoy, Jaume The public financing of pharmaceuticals An economic approach. 255 s, tab, ill. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005. Pris USD 110 ISBN 1-84542-088-8 Denne omfattende...