Erik Søndenaa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Søndenaa

Erik Søndenaa, Olav Linaker, Tale Gjertine Bjørgen, Jim Aage Nøttestad
12.08.2010
Psykisk utviklingshemning innebærer mangelfull læringsevne samt manglende evne til å nyttiggjøre seg kunnskaper på en adekvat måte. Ofte innebærer diagnosen omfattende og langsiktige støttetiltak i...