Erik Rud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erik Rud (f. 1974) er spesialist i radiologi, med spesialkompetanse i uroradiologi, og overlege på Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for abdominal radiologi og onkologi, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Erik Rud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media