Erik Rødevand*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Rødevand*

Erik Rødevand*, Johan Fredrik Skomsvoll, Marianne Wallenius, Arne Z. Henriksen, Terje Skjærpe, Anne Beathe Tafjord
20.01.2001
Sykdommen er oppkalt etter den japanske øyelegen M. Takayasu som i 1908 beskrev uvanlige arteriovenøse malformasjoner i øyebunnen hos en ung kvinne med katarakt (1). I dag brukes begrepet om en...
Erik Rødevand*, Tore Kristian Kvien, Villy Johnsen
10.11.2001
Revmatoid artritt er en kronisk inflammatorisk sykdom som fører til betydelig sykelighet, økt mortalitet, tidlig arbeidsuførhet og mangeårig og hyppig behov for helseressurser (1). Legemidler er...