Erik Rødevand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Rødevand

Johan Fredrik Skomsvoll, Knut Aasarød, Kjell Å. Salvesen, Mari Hoff, Marianne Wallenius, Erik Rødevand, Hege Suorza Svean Koksvik, Inge-Margrethe Gilboe, Hans C. Nossent
15.03.2007
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk inflammatorisk systemsykdom. Forløpet kjennetegnes av varierende perioder med relativt få sykdomstegn (remisjon), avløst av ny oppblussing (lupus...
Erik Rødevand
01.04.2004
I sin undersøkelse publisert i Tidsskriftet nr. 2/2004 påviser Pål Gulbrandsen og medarbeidere at innholdet i legeattester tenderer til å fremstille pasientens situasjon på en strategisk måte for å...
Kirsten Jemtland Enger, Kari Bjørnstad, Erik Rødevand, Johan F. Skomsvoll
28.05.2003
Holdningen til trening hos pasienter med revmatoid artritt er endret de siste 10 – 20 år. Øvelser for å vedlikeholde leddbevegelighet og muskelstyrke, kombinert med avlastning av affiserte ledd, var...
Villy Johnsen, Øystein Førre, Hans-Jacob Haga, Tore Kristian Kvien, Knut Mikkelsen, Bjørn-Yngvar Nordvåg, Erik Rødevand
28.05.2003
Det siste tiåret har behandling av pasienter med revmatoid artritt endret seg betydelig. En tradisjonelt avventende og forsiktig holdning er erstattet med tidlig og aggressiv behandling med...
Erik Rødevand
10.11.2002
I Tidsskriftet nr. 22/2002 har Tor Iversen & Gry Stine Kopperud en interessant artikkel om befolkningens bruk av spesialisthelsetjenester (1). Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Paul...
Erik Rødevand*, Olav Sletvold, , Kristin Thorseng Kvande
21.10.2004
Allopurinol anvendes ved tilstander som gir forhøyet urinsyrenivå og er et legemiddel som vanligvis tåles godt. Bivirkninger fra huden forekommer hyppigst. Hypersensitivitetsreaksjoner kan være...
Karin Hedwig Moser, Erik Rødevand, Jens Hammerstrøm, Harald Otto Steinum, Raisa Hannula
28.08.2008
Feber av ukjent årsak hos voksne er en klassisk problemstilling i den kliniske hverdagen. Aktuelle differensialdiagnoser er blant annet infeksjoner, malign sykdom og revmatologiske sykdommer. Vi...
Erik Rødevand, Knut Mikkelsen, Bjørn-Yngvar Nordvåg, Hans-Jacob Haga*, Øystein Førre, Villy Johnsen, Tore Kristian Kvien
16.06.2005
Bruk av glukokortikoider fører til nedsatt beinmineraltetthet og utvikling av osteoporose, som disponerer for beinbrudd bl.a. i ryggen og hoftene. Årsaken til glukokortikoidindusert osteoporose er...
Marianne Wallenius, Erik Rødevand, Johan Fredrik Skomsvoll
16.06.2005
Revmatoid artritt er en kronisk systemisk inflammatorisk sykdom som kan gi betydelig funksjonstap og tidlig død ( 1 ). Behandlingen av aktiv leddgiktssykdom er blitt langt mer intensiv de siste ti år...
Johan Fredrik Skomsvoll, Erik Rødevand, Hege Svean Koksvik, Kjell Åsmund Salvesen, Vidar von Düring, Tarjei Rygnestad, Monika Østensen
02.06.2005
Ikke-steroide antinflammatoriske midler inkludert selektive cyklooksygenase-2-hemmere benyttes ved inflammatoriske sykdommer og mange typer muskel- og skjelettsmerter, hodepine, dysmenoré og...
Erik Rødevand
11.03.2010
I Tidsskriftet nr. 24/2009 ønsker Petter Gjersvik debatt om navnevalg, symboleffekter, kompetanseutvikling og fremtidig omdømme når ulike avdelinger og fagområder slås sammen til én organisatorisk...
Erik Rødevand
21.01.2011
Sykdommer bør ideelt inndeles etter årsak. Symptomer og objektive sykdomsmanifestasjoner som regelmessig observeres sammen, danner imidlertid grunnlag for sykdomsbilder, eller syndromer. Ofte bærer...