Erik Øie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Diakonhjemmet Sykehus

Han har bidratt i utforming av problemstillinger og design for studien, tolking av data, utarbeiding av manus og godkjenning av innsendt manus. Sammen med Berge, Solberg, Heyerdahl, Vinge, Aarønæs og Hyldmo har han hatt hovedansvar for innsamling av data.

Erik Øie er dr.med., spesialist i indremedisin og i kardiologi, og seksjonsoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Erik Øie
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media