Erik Øie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Øie

Torkil Berge, Bente Bull-Hansen, Erik Ekker Solberg, Else Resser Heyerdahl, Kjetil Nordbø Jørgensen, Leif Erik Vinge, Marit Aarønæs, Erik Øie, Ingrid Hyldmo
08.10.2019
Symptoms of depression and anxiety are common in patients with cardiac disease ( 1 , 2 ). Depressive symptoms are associated with increased mortality ( 3 ), reduced quality of life ( 4 ), increased...
Torkil Berge, Bente Bull-Hansen, Erik Ekker Solberg, Else Resser Heyerdahl, Kjetil Nordbø Jørgensen, Leif Erik Vinge, Marit Aarønæs, Erik Øie, Ingrid Hyldmo
07.10.2019
Symptomer på depresjon og angst er utbredt ved hjertesykdom ( 1 , 2 ). Depressive symptomer er forbundet med økt dødelighet ( 3 ), redusert livskvalitet ( 4 ), økt bruk og økte kostnader av...
Erik Øie
13.09.2016
Nicolai Tegn og medarbeidere er uenige i mange av mine kommentarer ( 1 ) vedrørende deres studie After Eighty. For å gjenta det jeg skrev i lederartikkelen: After Eighty er en godt gjennomført studie...
Aira Bucher, Erik Øie, Red.
16.12.2004
I Tidskriftet nr. 16/2004 argumenterer Arvid Bjørneklett igjen for monobehandling med nyere bredspektrede antibiotika som førstevalg ved empirisk sepsisbehandling i Norge ( 1 ). Han mener at antall...
Erik Øie, Aira Bucher
26.08.2004
I Tidsskriftet nr. 10/2004 ( 1 ) kommenterer Arvid Bjørneklett en nylig publisert metaanalyse av Paul og medarbeidere som inkluderte randomiserte studier der man har sammenliknet bruk av beta-...
Erik Øie
18.11.2004
I en kommentar til vårt leserinnlegg i Tidskriftet nr. 16/2004 gjentar Arvid Bjørneklett at monobehandling med nyere bredspektrede antibiotika og ikke penicillin i kombinasjon med et aminoglykosid...
Harald Brunvand, Erik Øie
03.04.2003
En celle kan dø ved apoptose eller onkose. Ved apoptose dør cellen med intakt cellemembran og forsvinner uten å etterlate spor. Onkose fører til destruksjon av cellemembranen og en sekundær...
Erik Øie
05.07.2016
I europeiske retningslinjer anbefales rask invasiv koronarutredning ved akutt koronarsyndrom uten ST-elevasjon. Nytten av slik utredning hos de eldste har inntil nylig vært dårlig dokumentert. I...
Erik Øie
10.09.2000
Som et resultat av at stadig flere pasienter overlever akutt myokardinfarkt og at befolkningen stadig blir eldre, øker antallet pasienter som lider av hjertesvikt. Til tross for introduksjon av nye...
Anders Hommerstad, Kirsten Sundby Hall, Bodil Bjerkehagen, Trond H. Eskild, Odd Geiran, Erik Øie
30.09.2014
Tungpustethet og nedsatt fysisk yteevne er vanlige symptomer ved sykehusinnleggelse. Oftest er årsaken til disse symptomene vanlige hjerte- eller lungesykdommer, men av og til ligger sjeldnere...