Erik Øglænd Bjørnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Øglænd Bjørnestad

Erik Øglænd Bjørnestad, Anette Hylen Ranhoff
11.06.2013
Potensielt uhensiktsmessig medisinering av eldre pasienter er utbredt i sykehus. Vurderingsinstrumentet STOPP kan påvise uheldig medikamentbruk, og bør benyttes på norske sykehus. Legemidler gjør...