Erik Øglænd Bjørnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Diakonhjemmet Sykehus

og

Avdeling for blodsykdommer

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: utforming, datainnsamling, revisjon og godkjenning av manuset.

Erik Øglænd Bjørnestad er lege i spesialisering i blodsykdommer.

Artikler av Erik Øglænd Bjørnestad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media