Erik Nord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Nord

Erik Nord, Odd Steffen Dalgard
23.02.2006
Et standardisert kurs i depresjonsmestring (KiD) tilbys i en lang rekke norske kommuner av Rådet for psykisk helse i samarbeid med Kommunal Kompetanse. Kurset bygger på et amerikansk psykoedukativt...
Erik Nord
01.07.2004
Når det gjelder lave nivåer av passiv røyking, gjengav Erik Dybing og Tore Sanner ukritisk feilaktige referanser til James Repace i sitt bidrag til røykelovproposisjonen ( 1 ). De forbigikk i taushet...
Erik Nord
18.03.2004
I forbindelse med røykeloven har jeg kritisert Erik Dybing og Tore Sanner for å ha oppgitt uholdbare referanser for sine påstander om at selv svært lave nivåer av passiv røyking fører til økt risiko...
Erik Nord
09.10.2003
Selv lave nivåer av passiv røyking gir helseskader, blir det påstått i odelstingsproposisjonen om røykfrie serveringssteder. For hjerteinfarkt og lungekreft har forfatterne av proposisjonens...
Erik Nord
20.11.2002
Helseøkonomi har hovedområdene systemanalyse og nytte-kostnads-analyse . I systemanalyse studerer man virkninger av helsevesenets institusjoner, lovbestemmelser, organisering og incentivstrukturer på...
Erik Nord
30.03.2001
Det følgende er ikke en klage over at leger ikke har svar på alt eller kan være uenige. Det er respekt og høflighet og bruk av pasienten som ressurs jeg etterlyser. Jeg har i lengre tid fått smerte i...
Erik Nord
05.03.2013
I Tidsskriftet nr. 1/2013 hevder Jan Abel Olsen ( 1 ) at det rår forvirring om hva som menes med «sykdommens alvorlighetsgrad». Dette gripes begjærlig av lederskribent Vegard Bruun Wyller som...
Erik Nord
29.04.2014
Heiberg og medarbeidere mener at sjeldenhet av sykdommen bør være et eget kriterium ved prioritering i helsevesenet ( 1 ). Det mener jeg er en avsporing av en viktig debatt. Sjeldenhet har egenverdi...
Erik Nord
11.11.2014
Helseøkonomiske analyser brukes til å beskrive forholdet mellom kostnader og helsegevinster ved ulike behandlinger og forebyggende tiltak. Analysene er ment å være til hjelp ved prioritering. I...
Erik Nord
08.09.2015
Torbjørn Wisløff & Bjarne Robberstad har innvendinger mot min ordbruk i artikkelen om Markov-modellering. Jeg tror ordbruken i litteraturen kan variere. De forklarer deretter Monte Carlo-...
Erik Nord
22.09.2015
Bjarne Robberstads drøfting av alder og alvor ( 1 ) er teknisk interessant, men jeg mener han skaper forvirring ved ikke å skille mellom hva et godt etablert uttrykk som «en tilstands alvorlighet»...