Erik Nord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erik Nord (f. 1948) er seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: Erik.Nord@fhi.no

Artikler av Erik Nord
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media