Erik Haavardsholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Haavardsholm

Kaja Johannson Ødegaard, Erik Haavardsholm, Anders Husby
26.06.2018
Spontaneous pneumomediastinum is an uncommon but benign and self-limiting condition that most often presents with chest pain, sometimes combined with dyspnoea, in young men. Chest radiography is...
Kaja Johannson Ødegaard, Erik Haavardsholm, Anders Husby
26.06.2018
Spontan pneumomediastinum er en sjelden, men benign og selvbegrensende tilstand som oftest presenterer seg som brystsmerter og eventuelt ledsagende dyspné hos unge menn. Diagnosen kan oftest stilles...
Muhammad Shafique, Lars Martin Rekkedal, Mathilde Berg, Erik Haavardsholm, Ola Røkke
09.12.2014
A woman in her nineties was admitted to hospital with acute abdominal pain and clinical signs of diffuse peritonitis. She had a number of other illnesses for which she was taking medication. The...
Muhammad Shafique, Lars Martin Rekkedal, Mathilde Berg, Erik Haavardsholm, Ola Røkke
09.12.2014
En kvinne i 90-årene ble innlagt med akutte magesmerter og kliniske tegn på diffus peritonitt. Hun hadde en rekke andre sykdommer og brukte medikamenter for dette. Utredningen viste en uvanlig årsak...