Erik Bøhler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Bøhler

Erik Bøhler, Rabindra Mehta, Einar L. Kringstad
03.12.2018
Massive infestation of the large intestinal roundworm ( Ascaris lumbricoides ) in the small bowel may cause mechanical ileus when a large quantity of worms forms a cluster and obstructs the...
Erik Bøhler, Rabindra Mehta, Einar L. Kringstad
30.11.2018
Massiv infestasjon med spolorm ( Ascaris lumbricoides ) i tynntarmen kan forårsake mekanisk ileus ved at en stor mengde ormer filtrer seg sammen og obstruerer tarmlumen. En ti år gammel gutt ble...
Erik Bøhler
06.03.2018
Around half of the births in Nepal take place with no trained birth attendant present. Maternity waiting homes, where mothers with high-risk pregnancies can stay during the final period before their...
Erik Bøhler
05.03.2018
I Nepal skjer fremdeles rundt halvparten av fødslene uten at trent fødselshjelper er til stede. Mødreventehjem, der mødre med risikosvangerskap kan bo den siste tiden før termin, kan gi flere av dem...
Erik Bøhler
06.05.2004
Gjennomsnittlig fødselsvekt for barn født til termin i Nepal er en halv kilo lavere enn internasjonale standarder. Dette skyldes hovedsakelig manglede tilvekst i svangerskapets uke 30 til 35. Barn...
Hedvig Nordeng, Yngvild K. Bergsholm, Erik Bøhler, Olav Spigset
20.01.2001
Post partum-depresjoner forekommer hos 10 – 20 % av barselkvinnene, og hos noen av disse blir tilstanden så alvorlig at kvinnen trenger antidepressiv behandling (1, 2). De aller fleste legemidler som...
Karl-Olaf Wathne, Erik Bøhler
20.09.2001
Hygiene, bedrede sanitærforhold og ernæring har, sammen med vaksiner og antibiotika, ført til en dramatisk reduksjon i barnedødeligheten verden over. På tross av dette døde likevel 11 millioner barn...
Erik Bøhler, Karl-Olaf Wathne
10.06.2000
Regelmessige vektkontroller er et enkelt og viktig redskap for å diagnostisere underernæring eller andre helseproblemer hos småbarn Barn er sårbare. Barn under fem års alder er ofre for mer enn 80 %...
Erik Bøhler
04.10.2011
It has always been dangerous to become a mother. The great majority of maternal deaths could have been avoided if simple antenatal and birth care had been available. Preparations are made for...
Erik Bøhler
08.09.2005
Det finnes ikke «to verdener», bare én, og den er vi sammen om. I Nepal skjer det medisinske katastrofer hver dag. Bredt anlagte tiltak for å bedre det lokale helsevesenet kan endre dette. Brev fra...
Erik Bøhler
16.12.2010
De siste sju årene har jeg vært eneste overlege ved Okhaldhunga sykehus, som betjener vel 200 000 mennesker. Medisinske assistenter behandler de fleste pasientene som kommer til poliklinikken...
Erik Bøhler
01.07.2011
Kvalitet er viktig i alt helsearbeid. Det gjelder både i den rike delen av verden som Norge tilhører, og i den fattige delen av verden, der de fleste mennesker bor. Men innsats for å bedre kvalitet...
Erik Bøhler
04.10.2011
Til alle tider har det vært farlig å bli mor. Langt de fleste mødredødsfall kunne vært unngått hvis enkel svangerskapsomsorg og fødselshjelp hadde vært tilgjengelig. Figur 1 Det gjøres klar for...
Erik Bøhler
17.04.2012
Kala-azar er en eksotisk importsykdom i Norge. På det indiske subkontinent er sykdommen en svøpe for fattigfolk. Med et epidemiologisk bakteppe preget av ernæringsproblemer og akutte infeksjoner...