Per Engstrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Engstrand

Dagny Faksvåg Haugen, Marit S. Jordhøy, Per Engstrand, Sten Erik Hessling, Helge Garåsen
26.01.2006
Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende gjennom lindring av symptomer og plager. En god organisering av helsetjenestene er en viktig forutsetning for...
Trygve Holmøy, Sigurd Aarrestad, Per Engstrand, Stig Ottesen, Aslak Syse, Reidun Førde
26.03.2009
De fleste pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) dør av respirasjonssvikt, ofte ved CO₂-narkose. Respirasjonssvikt debuterer gjerne som anstrengelsesdyspné, døsighet, morgenhodepine,...