Engelstad KS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Engelstad KS

Gjerden P, Engelstad KS, Pettersen G, Slørdal L
10.01.1998
Sammendrag Vi har gjennomgått samtlige obduksjonssaker mottatt ved Statens rettstoksikologiske institutt i 11-årsperioden 1986-96 hvor det ble påvist et antikolinergt antiparkinsonmiddel i innsendt...