Emilia Kerty

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Emilia Kerty

Emilia Kerty
01.07.2011
Sacks, Oliver The mind’s eye 260 s. London: Pan Macmillan, 2010. Pris GBP 18 ISBN 978-0-33-050889-6 Oliver Sacks (f. 1933), den kjente, engelskfødte nevrologen og forfatteren, har gitt oss mange...
Emilia Kerty
06.03.2012
Liversedge, Simon Gilchrist, Iain Everling, Stefan The Oxford handbook of eye movements 1 027 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-953978-9 Hvordan og hvorfor...
Ahmed Elsais, Trine Haug Popperud, Øyvind Melien, Emilia Kerty
05.02.2013
Behandling av pasienter med myasthenia gravis er en spesialistoppgave, men alle leger vil kunne komme i kontakt med pasientgruppen i forbindelse med andre tilstander. En rekke medikamenter som brukes...
Monika Mochol, Karina Berg, Øyvind Midtvedt, Geir Ringstad, Emilia Kerty
01.07.2014
En kvinne i 40-årene ble innlagt ved universitetssykehus med to ukers sykehistorie med økende hodepine, gangvansker og nedsatt allmenntilstand. Hun hadde mange års sykehistorie med uveitter og...
Emilia Kerty
13.05.2014
Humphreys, Glyn Riddoch, Jane A case study in visual agnosia revisited To see but not to see. 2.utg. 142 s, ill. Hove: Psychology Press, 2014. Pris GBP 25 ISBN 978-1-84872-073-2 I denne boken, som nå...
Volker Moræus Solyga, Elin Western, Hanne Solheim, Bjørnar Hassel, Emilia Kerty
02.06.2015
Posterior kortikal atrofi (posterior cortical atrophy, PCA) er et syndrom som medfører synsproblemer på grunn av nevrodegenerasjon i oksipitale, parietale og oksipito-temporale områder, dvs. de bakre...
  •