Emilia Kerty

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Emilia Kerty

Emilia Kerty
17.02.2005
De fleste orbitale meningeomer skyldes utvekst fra intrakraniale svulster. Primære synsnervemeningeomer utgjør kun 1,5 – 2 % av alle meningeomer ( 1 ). Orbitale meningeomer forekommer i alle aldre,...
Emilia Kerty
20.01.2005
Synsproblemer etter hjerneskader er vanlig, men ofte mangelfullt kartlagt, og rehabiliteringstilbudet er begrenset Synsproblemer kan registreres hos opptil 40 % etter hjerneslag og hos opptil 50 %...
Hildegunn Øverlie, Emilia Kerty
03.11.2005
Temporalisarteritt, eller kjempecellearteritt, er en relativt vanlig vaskulittsykdom. Insidensen av temporalisarteritt i Norge er høy sammenliknet med andre deler av verden og spørsmål vedrørende...
Emilia Kerty
01.07.2011
Sacks, Oliver The mind’s eye 260 s. London: Pan Macmillan, 2010. Pris GBP 18 ISBN 978-0-33-050889-6 Oliver Sacks (f. 1933), den kjente, engelskfødte nevrologen og forfatteren, har gitt oss mange...
Lasse Pihlstrøm, Kristin Å. Alfstad, Volker Solyga, Geir André Ringstad, Emilia Kerty
03.06.2011
En 55 år gammel mann ble innlagt to ganger med hjerneinfarkt som antatt komplikasjon til cervikal arteriedisseksjon. Uventede funn ved en planlagt kontroll ga behov for å tenke nytt. Etter en mer...
Emilia Kerty
06.03.2012
Liversedge, Simon Gilchrist, Iain Everling, Stefan The Oxford handbook of eye movements 1 027 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-953978-9 Hvordan og hvorfor...
Ahmed Elsais, Trine Haug Popperud, Øyvind Melien, Emilia Kerty
05.02.2013
Behandling av pasienter med myasthenia gravis er en spesialistoppgave, men alle leger vil kunne komme i kontakt med pasientgruppen i forbindelse med andre tilstander. En rekke medikamenter som brukes...
Emilia Kerty
13.05.2014
Humphreys, Glyn Riddoch, Jane A case study in visual agnosia revisited To see but not to see. 2.utg. 142 s, ill. Hove: Psychology Press, 2014. Pris GBP 25 ISBN 978-1-84872-073-2 I denne boken, som nå...
Monika Mochol, Karina Berg, Øyvind Midtvedt, Geir Ringstad, Emilia Kerty
01.07.2014
En kvinne i 40-årene ble innlagt ved universitetssykehus med to ukers sykehistorie med økende hodepine, gangvansker og nedsatt allmenntilstand. Hun hadde mange års sykehistorie med uveitter og...
Volker Moræus Solyga, Elin Western, Hanne Solheim, Bjørnar Hassel, Emilia Kerty
02.06.2015
Posterior kortikal atrofi (posterior cortical atrophy, PCA) er et syndrom som medfører synsproblemer på grunn av nevrodegenerasjon i oksipitale, parietale og oksipito-temporale områder, dvs. de bakre...
  •