Emilia Børhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med datainnsamling, litteratursøk og utarbeiding og revisjon av manus.

Emilia Børhaug er sjetteårs medisinstudent.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Emilia Børhaug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media