Else Høibraaten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Else Høibraaten

Else Høibraaten, Jørgen Folkersen
11.09.2008
Eili Tranheim Kase & Kåre I. Birkeland sammenlikner i Tidsskriftet nr. 12/2008 dipeptidylpeptidase 4-hemmere (DPP-4-hemmere) og glukagonliknende peptid-1 (GLP-1) analoger ( 1 ). Kase &...
Jørgen Folkersen, Else Høibraaten
12.06.2008
Eili Tranheim Kase & Kåre I. Birkeland gir i Tidsskriftet nr. 4/2008 en interessant oversikt over legemidler som påvirker inkretinsystemet (til behandling av type-2 diabetes) ( 1 ). I artikkelen...
Else Høibraaten
08.01.2004
Unni Syversen & Johan Halse gir i Tidsskriftet nr. 16/2003 en fin og nyttig oversikt over medikamentell behandling av osteoporose ( 1 ). Det har senere kommet flere forskningsdata, og hensikten...
Else Høibraaten, Burkhard Vangerow
20.05.2004
Jon Henrik Laake og medarbeidere presenterer i Tidsskriftet nr. 6/2004 ( 1 ) sitt syn på behandling av pasienter med alvorlig sepsis med aktivert protein C (Xigris). Vi ønsker å kommentere deres...
Tore Amundsen, Else Høibraaten, Finn Egil Skjeldestad
10.02.2000
Venøs tromboembolisme, inkludert dyp venetrombose og lungeemboli, hos unge kvinner har lenge vært gjenstand for oppmerksomhet fra spesialister, allmennpraktikere og ikke minst kvinnene selv. Venøs...
Else Høibraaten, Tore Amundsen, Finn Egil Skjeldestad
10.02.2000
Venøs tromboembolisme er fortsatt en alvorlig tilstand som kan være livstruende og som kan gi senkomplikasjoner i form av post-trombotisk syndrom og kronisk pulmonal hypertensjon. De vanligste...
Finn Egil Skjeldestad, Tore Amundsen, Else Høibraaten
10.02.2000
Legar og tannlegar har meldeplikt til Statens legemiddelkontroll ved Bivirkningsnemnda for skadar oppstått under bruk av legemiddel (1). Både norsk og internasjonal litteratur stadfestar ein...
Else Høibraaten
17.02.2005
Åpenhet rundt legemiddelindustriens forskning er nylig omtalt på lederplass i Tidsskriftet ( 1 ). Det har den senere tid vært eksempler på at resultater fra legemiddelforskning ikke er publisert, og...